Naklejki dekoracyjne
O nasjak nakleja?materia?y i koloryindywidualne zam?wieniakoszykkontakt

Regulamin
1. Regulamin okrela zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym WIKAM.com.pl prowadzonym przez Sprzedajcego. Wacicielem sklepu internetowego jest firma WIKAM Reklama i Dekoracje Albert Winiewski, Babinek 5, 74-202 Bielice, NIP 854 157 47-74, Regon 812101907, zawiadczenie o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej pod numerem 303 prowadzonym przez Wójta Gminy Bielice z dnia 15.01.2001 r., e-mail: biuro@wikam.com.pl

2. Kupujcy moe si kontaktowa z wacicielem sklepu: drog elektroniczn poprzez e-mail: biuro@wikam.com.pl, telefonicznie 91 56 44 452, 661 440 819 bd listownie na adres: WIKAM Reklama i Dekoracje Albert Winiewski Babinek 5, 74-202 Bielice.

3. Wszystkie ceny w sklepie internetowym s wyraone w zotych i s cenami brutto z uwgldnieniem stawki zwolnionej vat. Sprzedawca jest zwolniony z podatku vat.

4. Do kadego zamówienia doczamy faktur dla firm, papierow instrukcj oraz co najmniej 2 gratisowe naklejki do 50 z, 3 do 100 z i 4 powyej 100 z. Na yczenie wystawiamy faktur imienn dla osób fizycznych.

5. Dostpnych jest kilka form patnoci: przelew na konto - WIKAM Reklama i Dekoracje Albert Winiewski, Babinek 5 74-202 Bielice, Bank BNP Paribas ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa - nr konta 89 2030 0045 1110 0000 0188 6220, patno poprzez system PayU (w tym karty kredytowe) oraz pobranie pocztowe i kurierskie. W przypadku patnoci z konta zagranicznego naley doda dane: SWIFT PPABPLPKXXX.

6. Zamówiony towar wysyamy w terminie do 48 godzin (do 72 godzin naklejki kolorowe drukowane) w dni robocze:

a) w przypadku przesyki pobraniowej od momentu zoenia zamówienia.

b) w przypadku przelewu od momentu zaksigowania wpaty na naszym koncie.

7. Koszty przesyek:

a) przy wpacie na konto i poprzez PayU wynosz: poczta polska list polecony 8,00 z i pocztex KURIER 48 - 15 z, kurier DHL/DPD 18 z.

b) pobraniowych: poczta polska pocztex KURIER 48 - 21 z, kurier DHL/DPD 24 z.

Przesyka pocztowa (dorczenie w 48h) GRATIS przy zakupie naklejek powyej kwoty 150 z, a kurierska GRATIS przy zakupie powyej 300 z. Rabat jest naliczany automatycznie w koszyku zamówie. Gratisowe przesyki nie dotycz zamówie indywidualnych, dokonywanych poza koszykiem sklepu.

8. Naklejki wysyamy równie za granic, ale tylko i wycznie przy przedpacie na konto. Koszt przesyki uzgadniany jest indywidualnie.

9. Zawsze po dokonanym zakupie naklejek w naszym sklepie zostaje automatycznie wysany e-mail z wszystkimi danymi do Zamawiajcego. W przypadku wtpliwoci prosimy o kontakt.

10. Osoby dokonujce zakupu po raz drugi otrzymuj 5% stay rabat na wszystkie naklejki dostpne w naszym sklepie. Rabat jest naliczany automatycznie w momencie zalogowania.

11. Kupujcy ma prawo odstpi od umowy sprzeday, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysanie nam owiadczenia przed jego upywem na nasz adres e-mail biuro@wikam.com.pl lub listownie (adres patrz pkt 2). Wzór owiadczenia do druku dostpny jest tutaj. Otrzymanie owiadczenia zostanie przez nas potwierdzone e-mailem na wskazany adres e-mail kupujcego. Kupujcy ma obowizek zwróci towar niezwocznie, jednak nie póniej ni do 14 dnia od dnia, w którym odstpi od umowy. Naleno za zwracany towar wraz z kosztami przesyki (najnisze moliwe koszty jakie klient móg zapaci przy wyborze sposobu dostawy), zostanie przekazana w terminie do 5 dni roboczych przy uyciu takiego samego sposobu zapaty, jakiego uy kupujcy chyba e wyrazi zgod na inny sposób zwrotu nalenoci. Koszty odesania zwracanego towaru obciaj kupujcego i nie podlegaj zwrotowi.

Przed wysyk prosimy o skontaktowanie si z nami telefonicznie lub poprzez poczt e-mail celem ustalenia sposobu zapakowania naklejki. Naklejka lub szablon musi by zapakowany w tub kartonow, czyli podobnie jak dotar do adresata (moe to by inna tuba zbliona wielkoci do tej, w której by wysany towar) lub standardowy karton w przypadku przesyek DHL. Towar nie powinien nosi ladów uytkowania. Powinien by zwrócony na adres firmy: WIKAM Reklama i Dekoracje Albert Winiewski, Babinek 5, 74-202 Bielice.

Zakupione naklejki na indywidualne zamówienie nie podlegaj zwrotowi.

12. Administratorem danych osobowych jest firma WIKAM Reklama i Dekoracje Albert Winiewski. Dane osobowe su tylko i wycznie dla celów realizacji zamówienia.

13. Niektóre farby lateksowe bd akrylowe z dodatkiem lateksu lub ywicy mog niekorzystnie wpywa na przyczepno naklejek ciennych. Aby sprawdzi nasz naklejk na swojej cianie zalecamy zakup próbek lub kontakt telefoniczny, ewentualnie zakup naklejek welurowych posiadajcych mocniejszy klej. W przypadku wyboru naklejek matowych bez sprawdzenia reklamacje nie bd uwzgldniane.

14. Sposób skadania reklamacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru podczas transportu naley sporzdzi protokó w obecnoci pracownika poczty lub kuriera i doczy go do zwracanej naklejki. Nowa naklejka zostanie wysana w terminie dwóch dni roboczych od otrzymania zwróconej przesyki. W przypadku innych reklamacji naley kontaktowa si poprzez e-mail: biuro@wikam.com.pl lub telefonicznie: 661 440 819, 663 213 843, 91 56 44 452.

15. Do korzystania ze sklepu, w tym przegldania asortymentu, skadania zamówie na produkty, niezbdny jest komputer (laptop, tablet, smartfon) oraz przegldarka internetowa. Niezbdne jest równie posiadanie konta poczty elektronicznej e-mail oraz wczona obsuga plików cookies.

 

 

Regulamin sklepu WIKAM wany do 24.12.2014 r.

Regulamin sklepu WIKAM wany od 01.06.2016r. do 31.01.2017r.

 

Regulamin sklepu WIKAM wany od 01.02.2017 r. do 18.04.2018 r.

Regulamin sklepu WIKAM wany od 19.04.2018r. do 24.05.2018r.

Zmiany dalsze: od 08.12.18 r. ulegaj zmianie ceny przesyek, zawarte w pkt. 7.
od 01.04.19 r. pkt 5 zamiast bank BG BNP Paribas jest BNP Paribas.

WIKAM Reklama i Dekoracje Albert Wiśniewski - zadzwoń : tel. 91 56 44 452, tel. kom. 661 440 819 lub 663 213 843. Godziny pracy: pn-pt 7-17 i sobota 8-14.

                      tworzenie stron www tworzenie stron www
    REGULAMIN | PRAWA AUTORSKIE | Pytania i Odpowiedzi FAQ | Szablony malarskie